மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் பேரூராட்சி பெயர்:: பெண்ணாடம்
பதவியின் பெயர்:: பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 1
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 9
மொத்தம் 88