மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 காஞ்சிபுரம் வார்டு 36 12
மொத்தம் 12