மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 தஞ்சாவூர் வார்டு 8 4
மொத்தம் 4