மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 இராஜாக்கமங்கலம் 3
2 குருந்தன்கோடு 5
மொத்தம் 8