மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 8 தி.மு.க திரு அ கண்ணையன் வெற்றி