மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கோ ராதிகா வெற்றி