மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மு நகராஜீ வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி பா அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி ச பவித்ரா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சு மங்கையர்கரசி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பெ சுந்தரம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ந சக்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு த கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ப செல்வம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி தி ஜெயந்தி திருமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி க மாலதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி பா காந்திமதி பாண்டுரங்கன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு சி தனராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ரா சிவகுமார் வெற்றி