மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சு சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ஏ செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு கோ அன்புசெழியன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி மோ சசிகலா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி கு மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு க விஜயன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ரா மனோசித்ரா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ஏ எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கு புஷ்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி சே ஷீலாதேவிசேரன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி பா அகிலா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ர ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஏ பிரபு வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு க இரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ரா இராஜுவ்காந்தி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ர முருகன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு கி சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு ம செயச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி வெ மீனா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி கு பிரேமா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு தி கௌதம் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு தி அன்புமணி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி கே தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி அ வனிதா வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு சு விசுவநாதன் வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திரு மா சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி செ பனிமொழி வெற்றி
வார்டு 28 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா நித்தியகல்யாணி வெற்றி