மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி கே எஸ் குசலகுமாரி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி பி கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி கே சுலோச்சனா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சு கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மு அசோக்குமார் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு து கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி செ உத்திரகுமாரி வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திருமதி ஜெ கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு மு பாபு வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு பெ கிருஷ்ணமேனன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ர ராகப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு த பாபு வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி சி தேவி வெற்றி