முடிவுகள் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
கட்சியின் பெயர் கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகள் கட்சி அடிப்படையில்லாத பதவிகள்
ஊரகம் ஊரகம்
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 153/153 1420/1421 3002/3007 23185/23211
போட்டி இன்றி தேர்வு 2 5 137 3221
போட்டி தேர்வு 151 1415 2865 19964
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு 0 1 5 26
அ.இ.அ.தி.மு.க 2 212 0 0
அ.இ.தி.கா 0 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 8 0 0
சி.பி.ஐ 0 3 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 4 0 0
தே.மு.தி.க 0 1 0 0
தி.மு.க 139 982 0 0
இ.தே.கா 9 33 0 0
என்.சி.பி 0 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0 0
மற்றவை 3 177 3002 23185