முடிவுகள் - காஞ்சிபுரம்
கட்சியின் பெயர் கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகள் கட்சி அடிப்படையில்லாத பதவிகள்
ஊரகம் ஊரகம்
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 11/11 98/98 273/274 1938/1938
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 4 145
போட்டி தேர்வு 11 98 269 1793
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு 0 0 1 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 14 0 0
அ.இ.தி.கா 0 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 1 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 1 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0 0
தி.மு.க 9 73 0 0
இ.தே.கா 1 3 0 0
என்.சி.பி 0 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0 0
மற்றவை 1 6 273 1938