முடிவுகள் - வேலூர்
கட்சியின் பெயர் கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகள் கட்சி அடிப்படையில்லாத பதவிகள்
ஊரகம் ஊரகம்
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 14/14 138/138 245/247 2070/2079
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 2 16 298
போட்டி தேர்வு 14 136 229 1772
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு 0 0 2 9
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 20 0 0
அ.இ.தி.கா 0 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 0 0
சி.பி.ஐ 0 1 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0 0
தி.மு.க 13 100 0 0
இ.தே.கா 1 2 0 0
என்.சி.பி 0 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0 0
மற்றவை 0 15 245 2070