ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அம்பாசமுத்திரம் 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0
இராதாபுரம் 18 18 0 18 0 3 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 2
களக்காடு 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4
சேரன்மகாதேவி 5 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
நாங்குனேரி 16 16 0 16 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3
பாப்பாக்குடி 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0
பாளையங்கோட்டை 14 14 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 1
மானூர் 25 25 0 25 0 2 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 5
வள்ளியூர் 17 17 0 17 0 1 0 0 1 0 0 0 12 2 0 0 1