ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஆலங்குளம் 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 4
கடையநல்லூர் 12 12 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
கடையம் 17 17 0 17 0 5 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0
கீழப்பாவூர் 19 19 0 19 0 3 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 3
குருவிகுளம் 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 10
சங்கரன்கோயில் 17 17 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 3
செங்கோட்டை 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
தென்காசி 9 9 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
மேலநீலதநல்லூர் 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4
வாசுதேவநல்லூர் 13 13 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1