ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அச்சரப்பாக்கம் 18 18 0 18 0 4 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 1
காட்டாங்கொளத்தூர் 24 24 0 24 0 4 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 2
சித்தாமூர் 16 16 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2
தாமஸ் மலை 11 11 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1
திருக்கழுக்குன்றம் 26 26 0 26 0 7 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 3
திருப்போரூர் 22 22 0 22 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4
மதுராந்தகம் 22 22 0 22 0 7 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 4
லத்தூர் 15 15 0 15 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0