ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அரக்கோணம் 23 23 0 23 0 1 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 4
ஆற்காடு 17 17 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2
காவேரிப்பாக்கம் 10 10 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 3
சோளிங்கர் 19 19 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 6
திமிரி 19 19 0 19 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2
நெமிலி 19 19 0 19 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7
வாலாஜாபேட்டை 20 20 0 20 0 3 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 2