ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அணைக்கட்டு 26 26 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4
கணியம்பாடி 13 13 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4
காட்பாடி 21 21 2 19 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 1
குடியாத்தம் 31 31 0 31 0 7 0 0 0 1 0 0 18 0 0 0 5
கே வி குப்பம் 21 21 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
பேர்ணாம்பட்டு 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0
வேலூர் 11 11 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1