ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> கும்பகோணம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 24 தி.மு.க திரு என் சசிக்குமார் வெற்றி