ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> முத்துப்பேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சி மோகன் வெற்றி