ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> கொரடாச்சேரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி இரா உமாமகேஸ்வரி வெற்றி