ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> பழனி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ஆ ராமராஜ் வெற்றி