ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> விருதுநகர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 12 தி.மு.க திரு கி ரவிச்சந்திரன் வெற்றி