ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> இராஜபாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 13 தி.மு.க திரு கி காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 15 சி.பி.ஐ திரு லி பகத்சிங் வெற்றி