ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> விருத்தாசலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ம சாந்தி வெற்றி