ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> கடையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ரா மகேஷ் மாயவன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ந சங்கர் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா ஜனதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ரா ரம்யா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி த தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பே கணேசன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மு ஆவுடைகோமதி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி பா பாலகசெல்வி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா தங்கம் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மு செல்லம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திரு மு மாரி என்ற இசக்கிகுமாா் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஆ ஜெயக் குமாா் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு அ ஜஹாங்கீா் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ம புஷ்பராணி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி மா சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி இசக்கியம்மாள் வெற்றி