ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கள்ளக்குறிச்சி -> திருகோவிலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ஏ அலமேலு வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு தி சுகவனராஜன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ந பார்த்தசாரதி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சு சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி அ அஞ்சலாட்சி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு பா தணிகாசலம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ரா சுமதி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ பூங்கோல் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு வே ஜெயபிரகலாதன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ர சரளா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ரா அருள்மொழிவர்மன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி நா குமாரி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி ச ஞானாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கு மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு பூ சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு வே ஞானவேல் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி சி அபிராமி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி கோ பூங்காவனம் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி ரா பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி ச தனம் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு கே முத்துலிங்கம் வெற்றி