ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கள்ளக்குறிச்சி -> ரிஷிவந்தியம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பா உமாமகேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு மு இளங்கோ வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ஏ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ரா பரிமளா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி கோ அஞ்சலை வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு இ யேசுரட்சகர் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி அ சென்னம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு கா பன்னீர்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ச அஞ்சலை வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி வி சுசிலா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ர மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு மு குமார் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ப சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ஜோ உஷா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கா கண்ணியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி அ ஜீவரேகா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு சி சீனுவாசன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி கு முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு சு ஆனந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி பா சுசிலா வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு கே கெங்காசலம் வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி சா வடிவுக்கரசி வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி ஏ சோலையம்மாள் வெற்றி