ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கள்ளக்குறிச்சி -> சங்கராபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு க பீர்முகமது வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி கோ அஞ்சலை வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பெ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பா செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பா விமலா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஷே அபுபக்கர் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கோ சரிதா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு அ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ச ரீனா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி பி பரிமளா வெற்றி
வார்டு 11 சி.பி.ஐ(எம்) திரு ச சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி து தெய்வாணை வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ சரோஜா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி க சாந்தி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு க ராஜா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி வீ அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க செல்வி அ பொன்னி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ப குமாரி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி நா திலகவதி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு மா தனவேல் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி வே கொளஞ்சி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு அ ஆரோக்கிய மார்ஷல் ரோச் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி கி நிஷாந்தி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி ப பூங்கொடி வெற்றி