ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கள்ளக்குறிச்சி -> தியாகதுர்கம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சே தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு க சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சா தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு இரா நெடுஞ்செழியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 தி.மு.க திரு மா செந்தில் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மூ கொளஞ்சி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ந தாமோதரன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சு அமிர்தவள்ளி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஆ அய்யாசாமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கி வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ரா பச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி மா பிச்சையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மா செல்லம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு வை முத்துகுமாா் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சி தேவி வெற்றி