ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> சோளிங்கர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மு சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ஆ ராமன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பெ சாவித்திரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு அ கலைகுமார் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஆர் நதியா வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி கா சசிகலா வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு சு பாபு வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி பி முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு வே கோவிந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி ச வேண்டா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு அ ம கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த கீதா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு சு பழனி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ஆ பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு வ மாரிமுத்து வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி சி சுமதி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ச சுமதி வெற்றி
வார்டு 18 இ.தே.கா திரு சி சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திரு எம் முருகன் வெற்றி