ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> நெமிலி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ஏ சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு கொ முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ச சங்கரி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ஏ நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி ரா கெளரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஆ விநாயகம் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு லோ வினோத்குமார் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி அ வரலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பெ வடிவேலு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி பா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி வெ மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி வே கெளரி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி வெ கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி க சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ சுகுமார் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு அ ஆருண் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 19 மற்றவை திரு ச தீனதயாளன் வெற்றி