ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> காவேரிப்பாக்கம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி க முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சே ராணி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி கு கோமதி வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திரு கி மாாிமுத்து வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு யுவராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கு அனிதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி வி குமாரி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி சி தீபா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி அ ஞானமணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ல வசந்தகுமார் வெற்றி