ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> ஆற்காடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு கோ கோபாலகிருஷ்ணமுர்த்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க செல்வி இ தீபிகா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி எம் மாலா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சி மகாபநீதர் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி எச் சுபலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி வே சுசிலா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி என் பநீமதி நந்தகுமார் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி எஸ் சுலோச்சனா சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஜி சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ ஜெயகாந்தன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ரா சரண்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு பி கஜபதி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே காஞசனா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ம ரோஜா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ச புவனேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு இகே ரவிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி ர செந்தாமரை வெற்றி