ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> திமிரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி அ மின்னலா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந ஜெயவேலு வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி சு வசந்தா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு சீ அசோக் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சே சரளா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஜ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு மோ வேலு வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு நா குமார் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு இரா ஞானசேகரன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ திலகவதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி தே கோமதி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஏ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கோ சாந்தா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ர சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு மு அமரேசன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கு ஜிவா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு சீ முர்த்தி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி க குணசுந்தரி வெற்றி