ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு சு இராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சு ராமசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி கு திலகவதி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச துளசி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பா புவனேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி லோ பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி எம் செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி பரிமளா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு எஸ் வெங்கட்ரமணன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி வி கோமதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு அ பக்தவச்சலம் வெற்றி
வார்டு 12 இ.தே.கா திருமதி க வசந்தி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கு ராணி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ஆ வேலாயுதம் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி ர ஷகிலா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க நாராயணன் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு மு அண்ணா ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு க கருணாகரன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி உமா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி சு இந்திராணி வெற்றி