ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பத்தூர் -> திருப்பத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ச மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சீ யுவராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு என் ஐயப்பன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி எஸ் தேவி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி பெ செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி இ இளவரசி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி தோ அமலோற்பவம் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி ம மகாராணி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு லலிதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ர கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு லி திருப்பதி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி அ விஜியா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு டிஆா் ஞானசேகரன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி செ கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு அன்பு வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு எம்ஜி காந்தி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு பெ பூங்காவனம் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு அ துக்கன் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு ரா ராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி வை பிருந்தாவதி வெற்றி