ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பத்தூர் -> கந்திலி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு செ கோவிந்தன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி தி நீலம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ஞா மோகன் குமார் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா பன்னீர்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 7 பி.ஜே.பி திருமதி பூ லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ம விஜயா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு லீலா சுப்பிரமணியம் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி க சண்முகப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ ரீனா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு கி சாந்தகுமார் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி சாந்தி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ச சாந்தா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி தி திருமதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ம சக்கரை வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ப தாமோதரன் வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி ச லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே சின்னதம்பி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ந ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி இரா மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சங்கீதா வெற்றி