ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பத்தூர் -> நாட்ராம்பள்ளி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ அம்சவேணி வெற்றி
வார்டு 2 தே.மு.தி.க திருமதி ப செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ப ஜெயா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மூ தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி தி தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு து தேவராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ஆர் பி முரளி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சத்தி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சா தமிழ் அரசி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம சந்தோஷ் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சி ஆனந்தன் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி செள சுதா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு கோ காந்தி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி மு வெண்மதி வெற்றி