ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம் -> பனமரத்துப்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 9 தி.மு.க திரு க சுரேஷ்குமார் வெற்றி