ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல் -> எருமபட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 15 தி.மு.க திரு கு முத்துகருப்பன் வெற்றி