கட்சியின் பெயர் - பாரதிய ஜனதா கட்சி
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருநெல்வேலி இராதாபுரம் வார்டு 10 திரு பா அரிமுத்தரசு வெற்றி
2 திருநெல்வேலி மானூர் வார்டு 10 திரு க பால்முருகன் வெற்றி
3 திருநெல்வேலி வள்ளியூர் வார்டு 15 திருமதி பா ஜெயலெட்சுமி வெற்றி