கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 விருதுநகர் இராஜபாளையம் வார்டு 15 திரு லி பகத்சிங் வெற்றி