கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கோயம்புத்தூர் வார்டு 3 திரு இ ஆனந்தன் வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found