கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் வார்டு 16 திருமதி கோ ராதிகா வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் ஒரத்தநாடு வார்டு 1 திருமதி கா வெற்றிச்செல்வி வெற்றி
2 தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் வார்டு 24 திரு என் சசிக்குமார் வெற்றி