கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 புதுக்கோட்டை வார்டு 9 திரு கை பழனிச்சாமி வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 புதுக்கோட்டை திருமயம் வார்டு 5 திரு கா சுப்பிரமணியன் வெற்றி