கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திண்டுக்கல் நிலக்கோட்டை வார்டு 13 திரு பெ தியாகு வெற்றி
2 திண்டுக்கல் பழனி வார்டு 11 திரு ஆ ராமராஜ் வெற்றி