கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருப்பூர் வார்டு 10 திருமதி வ கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருப்பூர் தாராபுரம் வார்டு 12 திரு சு சுப்பிரமணி வெற்றி