கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை வார்டு 3 திருமதி ச பவித்ரா வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 4 திரு கி மாாிமுத்து வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 6 திருமதி கா சசிகலா வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 18 திரு சி சுப்பிரமணி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 12 திருமதி க வசந்தி வெற்றி