கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் வார்டு 8 திருமதி ஜெ கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 6 திரு ப செல்வகுமார் வெற்றி
2 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 11 திரு ம செந்தில் வெற்றி