முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 12 All India N.R. Congress திருமதி அ ரேவதி வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 15 All India N.R. Congress திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 21 All India N.R. Congress திருமதி லோ கோவிந்தம்மாள் வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 6 All India N.R. Congress திருமதி வே சுசிலா வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 8 All India N.R. Congress திருமதி சி தீபா வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 7 All India N.R. Congress திரு சு பாபு வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 10 All India N.R. Congress திருமதி ச வேண்டா வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 11 All India N.R. Congress திரு அ ம கிருஷ்ணன் வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 13 All India N.R. Congress திரு சு பழனி வெற்றி
10 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 16 All India N.R. Congress திருமதி சி சுமதி வெற்றி
11 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 19 All India N.R. Congress திரு எம் முருகன் வெற்றி
12 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 4 All India N.R. Congress திருமதி ஏ நீலாவதி வெற்றி
13 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 5 All India N.R. Congress திருமதி ரா கெளரி வெற்றி
14 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 15 All India N.R. Congress திருமதி க சங்கீதா வெற்றி
15 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 19 All India N.R. Congress திரு ச தீனதயாளன் வெற்றி
16 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 15 All India N.R. Congress திருமதி ர ஷகிலா வெற்றி